Nitratfilter

Allt om Nitratfilter
Nitratfilter.se i sammarbete med AquaGruppen.com

Nitratfilter


Aquagruppen och nitratfilter

AquaGruppens produktionsutveckling tar hela tiden nya djärva kliv mot framtiden. Vår senaste teknik när det gäller vattenrening bygger på filter av sektionsmodell. Detta innebär för vår del att vi tar ytterligare ett steg i vår strävan mot det fulländade vattenfiltret. Denna möjlighet i kombination med våra helt unika filtermassor innebär att att vi nu kan bygga ett enda filter som i princip hanterar alla de vanligast förekommande problemen med vatten. Kombinationerna med detta sektionssystem är i princip oändliga. Du beskriver dina vattenproblem och vi anpassar sedan ett filtersystem efter dina specifika behov och dessutom till ett fullständigt oslagbart pris.

Ett relativt vanligt problem som många har med sitt vatten är förekomsten av nitrat i dricksvattnet. Det ur hälsosynpunkt beslutade gränsvärdet för nitrat är satt till 10 milligram nitratkväve per liter vatten. Överskrids detta värde kan rena förgiftningssymptom uppstå.

Nitrat och kemi

Nitrat räknas inom kemin som ett slags salt som har sitt ursprung i nitratjonen. Nitrater är mycket lättlösliga i vatten. Av den anledningen kan nitrater allt som oftast förekomma som en minst sagt ovälkommen ingrediens i kranvattnet. Detta är som sagt ett problem för många, även om det är ett överkomligt sådant.

Nu finns det tack och lov hjälp att få för den som har råkat ut för allt för höga halter av nitrat i sitt dricksvatten. Hjälpen erbjuds i form av vårt högeffektiva och tekniskt avancerade nitratfilter. De senaste åren har vi jobbat intensivt med att förfina och förbättra tekniken avseende funktionen och driften av våra kombinationsfilter. Vi kan därför med illa dold stolthet konstatera att vi är ganska ensamma på den svenska marknaden om att kunna erbjuda vattenfilter med denna extremt höga kvalitet. Om man dessutom betänker våra mycket generösa och långtgående garantier, som vi lämnar på både filter och filtertank, så kan man utan större överdrifter våga sig på påståendet att vi regerar i ensamt majestät på marknaden.

Vattnets väg genom filtertanken är i sig helt unik. Den förändring som vi har fokuserat på innebär att hela filtermassan utnyttjas fullt ut till skillnad från klassisk konstruktion där enbart vissa delar kommer till användning. Filtrets säkerhet vad gäller driften innebär även att våra garantier har utökats till att gälla i fyra år.

Alla filtertankar som AquaGruppen använder är tillverkade av kompositmaterial med en patenterad svetsteknik. Detta innovativa material för konstruktion av filtertankar innebär att vikten har halverats och att garantierna för filtertanken i och med detta har dubblerats till hela 20 år. Våra garantier är inte bara omfattande och generösa, de är också helt unika.

AquaGruppen är synnerligen noggrann med sin miljöpolicy. Detta gröna tänkande innebär från vår sida också att filtertanken är återvinningsbar till 100 procent. För att minimera den för miljön så skadliga saltförbrukningen har vi under de senaste åren infört flödesstyrda ventiler samt dubblerat filtermassorna. Saltförbrukningen har därigenom blivit halverad. Alla föroreningar spolas direkt till ett avlopp som därmed måste finnas i direkt närhet av filtret.

Har du problem med alltför höga halter av nitrat i ditt vatten så kan du komma tillrätta med detta genom att investera i ett nitratfilter från oss. Du kan läsa här om våra nitratfilter.

Besök gärna våra andra faktasidor om:
Vattenfilter - Järnfilter - Vattenrening - Avhärdningsfilter - Kalkfilter - Arsenikfilter

I placed an rolex replica sale on July the 15th and my order still has not arrived. I have expressed concern in several swiss replica watches to yourself that the tracking number and the shipping website say my replica watches is still in Handan and has not moved. I would very much like to know what is going on with my swiss replica watches. After a month of waiting was with great replica watches uk that I received the wrong replica watches UK. I order(2951) a lady size with a blue dial and not a man rolex replica sale with black dial. Then what can I do to change the watch?